Περιοδικό «Πάλι – ένα τετράδιο αναζητήσεων» 1963 - 1966

Τα εξώφυλλα του «Πάλι»*

Οι πρωτότυπες σελίδες από το «Περί υπερλεξισμού, κειμενοκολλήσεως και αθανασίας» του Αλέξανδρου Σχινά, τεύχος 2-3, σελ. 118-127, 1964


* Οι εικόνες είναι παρμένες από εδώ

ibid